Resultater

Stop Ung har præsteret gode resultater lige siden behandlingscenteret blev grundlagt. Gennem de sidste fem år har 64 procent af vores beboere gennemført deres bevilgede behandlinger, og heraf er 8 ud af 10 fortsat stoffrie. Alene i 2013 er vores gennemførselsgrad på 75 procent.

Vores resultatside er baseret på de af vores beboere, som har gennemført deres bevilgede behandling på Stop Ung, er blevet overflyttet til andet behandlingssted, eller er kommet under psykiatri. Resultatsiden indeholder i nuværende stund beboere fra 2010 og frem til 2017. Siden udvikles løbende, og vores mål er at synliggøre vores resultater fra de sidste 20 år for offentligheden, og at vores samarbejdspartnere, kommende beboere med flere kan følge vores og tidligere beboeres fremskridt. Størstedelen af de beboere, som har gennemført deres bevilgede behandling, går i gang med at uddanne sig, finde arbejde og stifte familie efter endt behandling hos os - langt de fleste af dem lever i dag et stoffrit liv.

I Danmark har antallet af stofmisbrugere været støt stigende de seneste år, og Sundhedsstyrelsen skønnede i 2011, der fandtes godt 33.000 stofmisbrugere i landet - hvoraf 773 var i døgnbehandling. På nationalt plan ligger procentdelen af klienter, der gennemfører døgnbehandling som planlagt, på 56 procent i 2011. (Sundhedsstyrelsen (2012). Narkotikasituationen i Danmark 2012, pp. 35-44)