Indskrivning.

Det er et svært valg at blive indskrevet i døgnbehandling – ved at blive indskrevet på Behandlingscenter Stop Ung, har man nu besluttet sig for, at man vil lære sig selv at kende, at man har planer med sit liv – måske et ønske om uddannelse og et bedre forhold til sin familie. Målet med behandlingen er, at man bliver i stand til at nå sine mål og på sigt blive i stand til, uafhængigt af andre, at træffe sine egne sunde valg – således at man kan få det liv og den hverdag, man ønsker sig.

Behandlingen på Stop Ung er inddelt i flere faser – hvor vi i samarbejde med sagsbehandler og evt. familie støtter og guider den unge igennem hver fase. For hver fase er der samarbejdsaftaler. Disse laves for at give den mulighed for at komme igennem fasen så hurtigt som muligt ved at deltage aktivt i behandlingen med fokus på målene i den unges handleplan.

Indskrivningssamtale:
Vi har en personlig samtale og vurdering sammen med den unge før indskrivningen på Stop Ung. Her vurderes, om den ansøgende persons kemi og personlighed passer ind i gruppedynamikken på Stop Ung. Ligeledes vurderes det, om den unge er tilstrækkelig motiveret til døgnbehandling.

Der informeres om regler og retningslinjer på behandlingsstedet, så den unge er forberedt på, hvad der forventes, og hvad der stilles af krav. Endelig undersøger vores tilknyttede Speciallæge i Børne- og Ungdomspsykiatri alle unge, som indskrives på Stop Ung.

Den unge skal have pas og sygesikringsbevis for at blive indskrevet på Stop Ung.