Faglige kompetencer.

Medarbejdergruppen ved Stop Ung er sammensat ud fra en kompetence og udviklingsbaseret rekruttering. Vi vurderer det vigtigt at matche opgaverne med den enkelte medarbejders kompetencer.

Der vægtes højt, at personalet har en grundforståelse for menneskelig udvikling - herunder læreprocesser i forandrings og motivationsprocesser.

Personalet forventes således at de kan være i stand til at omsætte strategier med faglig styrke, på en innovativ og synlig engageret facon.

Vores personale er blandt andet faguddannet indenfor sundhedsforebyggende, lærings og netværksmiljøer med særligt udsatte børn og unge med relevante uddannelser som speciallæge i Psykiatri, speciallærere, pædagoger, sygeplejerske, politibetjent, psykologi og terapeuter.

Vores personale arbejder i dagligdagen ud fra den kognitive misbrugsmodel - herunder suppleret af fagkompetencer under udvikling NADA, NLP og dobbeltdiagnose uddannelse.


Vores vigtigste arbejdsredskab er nysgerrighed.
"For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaae mere end han - men dog vel først og fremmest forstaae det, han forstaaer. Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min Mere-Forstaaen ham slet ikke." Søren Kirkegaard.