Ideologi

Formålet med anbringelse ved Behandlingscenter Stop Ung er, at kunne støtte den unge i at skabe forandring med udgangspunkt i et stabilt og bæredygtigt fundament.

Et fundament - som støtter, anerkender og forstærker:

  • Individualitet.
  • Frihed.
  • Ansvar.
  • Udvikling.

Med individualitet menes det, der særligt kendetegner et individ overfor andre individer. Specielt sådanne kendetegn som den enkelte selv har tilegnet sig og udtrykker sig igennem. Der består også en tæt sammenhæng mellem menneskets individualitet og dets muligheder, evne og vilje til at tage selvstændige beslutninger: Jo mindre alt dette er til stede, desto mindre er også chancen for individualitet. Individualitet er desuden afhængig af evnen til at kunne holde fast ved beslutninger, lade dem præge en, trods det at man aldrig kan være sikker på, at man gør det rette.
Individuel behandling vil sige, at vi møder den unge ved deres udgangspunkt.

Det er vores ønske at give den unge frihed. Frihed til at vælge et stoffrit liv, til at lære sig selv at kende og derved, at kunne vælge retning i forhold til uddannelse, interesser, netværk mm.

Vi arbejder ud fra, at den enkelte har ansvar for egne følelser og handlinger.
Det kan være fristende at forsøge at tage afstand eller ”frakoble” forbindelsen til sine egne valg – f.eks. ved at påstå, at andre får dig til at føle eller handle på bestemte måder.
Men andre mennesker får dig ikke til at sige eller gøre bestemte ting – det er dit ansvar, hvad du siger og hvordan du opfører dig. Det gælder, uanset om du handler rationelt eller irrationelt, om du behandler andre fair eller det modsatte, om du holder dine løfter eller bryder dem. Når du anerkender, at du er er kilden til dine egne valg og handlinger, og at du derfor er ansvarlig for dem – så er det meget mere sandsynligt, at du kan handle forsvarligt. F.eks. undgå at sige eller gøre ting, som du senere fortryder.

Det grundlæggende er motivation og modet til at udvikle sig. Personlig udvikling er en bred betegnelse for en forandringsproces, der leder til en forbedret udgave af personens eget selv. Aspekter ved personlig udvikling kan f.eks. være øget selvindsigt, opbygning og fornyelse af identitet, udvikling af styrker og talenter, identifikation og udvikling af potentialer, forbedring af livskvalitet og realisering af drømme