Tværfagligt samarbejde.

Behandlingscenter Stop Ung ligger stor vægt på tværfagligt samarbejde for at sikre at de unge i vores rammer tilbydes en målrettet og kvalificeret indsats - som i mange tilfælde rækker ind på specialområder med fokus på udvikling, sundhed og trivsel.

I det daglige samarbejder vi blandt andet med:


I direkte relation til vores Indskrevne unge:

 • Speciallægekonsulent i børne og ungdomspsykiatri Eszter Kulhay.
 • Terapeut Tom Funke.
 • Terapeut Sanne Rimpler.

 • Psykiatrien i Ålborg og Brønderslev med henblik på udredning i forhold til evt. diagnose - samt koordinerede indsatsplaner med afsæt i sundhedsstyrelsens anbefalinger.
 • OPUS i Ålborg til unge med sindslidelser.
 • PPR Brønderslev mhp skoleplacering og evt. særlige tiltag.
 • UU vejleder mhp uddannelsesplaner til såvel unge under 18 år - som unge over 18 år.
 • Jobcenteret i Brønderslev mhp arbejdsprøvning.
 • Sundhedsstyrelsen mhp sikkerhed og kvalitet i den lægelig behandling.
 • Kriminalforsorgen mhp forebyggelse af kriminalitet.
 • SSP mhp forebyggelse af kriminalitet og færden i i mere belastet netværk.

Herudover vægtes et tæt samarbejde med skoler og fritidsforeninger vedr. de enkelte unge - således at der foregår en løbende udvikling med en rød tråd - hvor det vægtes højt, at den unge mødes på aktuelt udviklingsniveau og støttes til at tage ansvar for sin egen deltagelse i f.eks. skoledag eller særlige mål i hverdagen - herunder udviklingen af sociale kompetencer og skabelsen af et sundt netværk.

Metoden der anvendes kan sammenlignes med MST - hvor vi bevæger os aktivt sammen med den unge i de samarbejdsrelationer der optræder i forbindelse med skolegang - og/eller behandling i andre rammer f.eks. psykiatri.

Vi samarbejder tæt med skoler i nærområdet - herunder:
 • Folkeskole
 • Specialskoler
 • Produktionsskoler
 • Teknisk skole
 • Gymnasium
 • VUC.

VI har et samarbejde med et bredt udvalg af forskellige virksomheder - med henblik på korterevarende virksomhedspraktikker.

Vi har endvidere indskrivningsaftale der inkluderer forældrene aktivt i den unges behandling. Hvor der italesættes og indledes et aktivt samarbejde. Der er opfølgning på samarbejdet gennem dialog minimum hver 14 dag på unge under 18 år.

Personalet:

 • Ekstern supervision med Supervisor Jan Sandberg (gruppe supervision).
 • Ekstern supervision Psykologhuset i Ålborg (individuel supervision - samt krisehjælp).
 • Arbejdsstyrelsen mhp på sikre et godt og bæredygtigt arbejdsmiljø.
 • Metodesupervision ved Kognitivt Fokus i Århus.