Godkendelse.

Stop Ung er godkendt af Social tilsyn Nord.

Stop Ung er godkendt til servicelovens paragraf 66,stk 5, herunder efterværn.

Stop Ung er godkendt til servicelovens paragraf 101, 107 - samt paragraf 85.

Stop Ung er godkendt af kriminalforsorgen til ungdomssanktion fase 2 og 3 - samt alternativ afsoning paragraf 78.

Stop Ung er godkendt til sundhedslovens paragraf 142.