Målgruppe.

Behandlingscenter Stop Ung ApS modtager unge i alderen 15- 25 år med psykosociale problemer relateret til misbrug. Vi modtager indskrivninger under paragraf 101, 107, 66 stk 5 samt paragraf 78 alternativ afsoning - samt unge under ungdomssanktion fase 2. Vi tilbyder efterværn til unge - efter det fyldte 18 år - og efterbehandlingen til unge i egen bolig efter paragraf 85. Paragraf 107 og 66 stk 5 betyder, at der er mulighed for, at indskrive unge til en længerevarende behandling/ophold - så man forebygger skift til anden institution efter endt afgiftning og stabilisering.

Således støtter behandlingscenter Stop Ung ApS ofte de unge hele vejen indtil at de er klar til at stå på egne ben. Behandlingscenter Stop Ung ApS - er således at betragte som et opholdssted med et speciale- og deraf nogle meget bevidste rammer - som støtter de unge i holde sig stoffri - og finde fokus på en positiv udvikling.

Vi modtager:

  • Unge med blandingsmisbrug af f.eks. hash, kokain eller amfetamin - hvor der er behov for et miljøskifte for at blive stoffri.
  • Unge med behov for kortere eller længere afgiftningsforløb med efterfølgende handleplan i ambulant regi.
  • Unge med behov for overskuelige og omsorgsfulde rammer.
  • Unge med behov for psykisk og fysisk rehabilitering og omsorg - herunder stofudløst psykose beskrevet som forandret virkelighedsopfattelse.
  • Unge med behandlingsdom - herunder alternativ afsoning efter paragraf 78 - samt ungdomssanktioner i fase 2-3.

Vores særlige kompetenceområde er: Unge misbrugere. Unge med dobbeltdiagnose. Helhedsbehandling - herunder særligt resocialisering - at blive klar til at stå på egne ben.